ankhongu's Recent Activity

 1. ankhongu đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 6 Violympic.

  1. a) Xét các trường hợp chia 3 của x và x^2: + x\vdots 3\Rightarrow x^2\vdots 3 + x=3k+1\Rightarrow x^2=(3k+1)^2=9k^2+6k+1=3(3k^2+2k)+1 chia 3 dư 1 + x=3k+2\Rightarrow x^2=(3k+2)^2=9k^2+12k+4=3(3k^2+4k+1)+1 chia 3 dư 1. Vậy a^2,b^2 chia 3 dư 0...

  19 Tháng một 2020 lúc 01:46
 2. ankhongu đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 9 Hình học..

  Ta thấy: MA\leq O_1M+O_1A=2R_1;AN\leq O_2N+O_2A=2R_2\Rightarrow MN\leq 2(R_1+R_2) Dấu "=" xảy ra khi M,O_1,A,O_2,N thẳng hàng.

  19 Tháng một 2020 lúc 01:43
 3. ankhongu đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 9 tim snt.

  Dễ thấy với p = 2 và p = 3 không thỏa mãn. Xét p\geq 5 Vì p lẻ \Rightarrow \left\{\begin{matrix} p-1\vdots 2\\ p+1\vdots 2 \end{matrix}\right. Xét 3 số tự nhiên liên tiếp p - 1, p , p + 1. Tồn tại 1 số chia hết cho 3 nhưng p không chia hết cho 3...

  17 Tháng một 2020 lúc 23:40
 4. ankhongu đã Thích bài viết của mbappe2k5 trong chủ đề Toán 9 Tìm min.

  Cách 2: (không cần đặt ẩn phụ) Áp dụng BĐT AM-GM cho 2 số dương và BĐT cộng mẫu ta có: P=\sum \frac{2x}{\sqrt{4(y+z-4)}}\geq \sum \frac{2x}{\frac{4+y+z-4}{2}}=\sum \frac{4x}{y+z}=4\sum \frac{x^2}{xy+xz}\geq 4.\frac{(x+y+z)^2}{2(xy+yz+zx)}\geq...

  17 Tháng một 2020 lúc 23:38
 5. ankhongu đã Thích bài viết của Lê.T.Hà trong chủ đề Toán 9 Tìm max.

  \sqrt{4a+(b-c)^2}\leq \sqrt{4a+(b+c)^2}=\sqrt{4a+(1-a)^2}=\sqrt{(a+1)^2}=a+1 Hoàn toàn tương tự: \sqrt{4b+(c-a)^2}\leq b+1;\: \: \sqrt{4c+(a-b)^2}\leq c+1 Cộng vế với vế: P\leq a+b+c+3=4 Dấu "=" xảy ra khi (a;b;c)=(0;0;1) và hoán vị

  17 Tháng một 2020 lúc 23:35
 6. ankhongu đã trả lời vào chủ đề Toán 8 toán hsg. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  1. Câu c) bạn dùng wolfram hay cái gì mà phân tích được hay thế ? 2. Làm sao để CM cái trong ngoặc khác 0 được vậy ?

  17 Tháng một 2020 lúc 23:33
 7. ankhongu đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 8 Chứng minh rằng.

  Ta có: 6=x+y+z=x+y+\frac{z}{2}+\frac{z}{2}\geq 3\sqrt[3]{x.y.\frac{z}{2}}+\frac{3}{2}\Rightarrow 3\sqrt[3]{\frac{1}{2}xyz}\leq \frac{9}{2}\Rightarrow \sqrt[3]{\frac{1}{2}xyz}\leq \frac{3}{2}\Rightarrow xyz\leq \frac{27}{8}\Rightarrow xyz\leq...

  17 Tháng một 2020 lúc 23:30
 8. ankhongu đã trả lời vào chủ đề Toán 8 Chứng minh rằng. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cách 2 : Gọi các số đó là : a_i (i\epsilon N, 1010 \geq i \geq 1) Giả sử : 1 \leq a_1 < a_2 < ... < a_{1010} \leq 2018 Xét 2020 số : 1 \leq a_1 < a_2 < ... < a_{1010} \leq 2018 và 1 \leq 2019 - a_{1010} < 2019 - a_{1009} < ... < 2019 - a_1 \leq...

  17 Tháng một 2020 lúc 23:25
 9. ankhongu đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 8 Chứng minh rằng.

  Lập 1009 cặp số: (1,2018),(2,2017),....,(1009,1010) Theo nguyên lí Đi-rích-lê tồn tại ít nhất [\frac{1010}{1009}]+1=2 số ở trong 1 cặp. Mà tổng 2 số trong 1 cặp là 2019 nên ta có đpcm.

  17 Tháng một 2020 lúc 23:14
 10. ankhongu đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Tìm min. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cho em hỏi, dấu hiệu để ta thấy nên đặt mẫu là ẩn phụ rồi biểu diễn tử theo mẫu là gì thế ạ ?

  16 Tháng một 2020 lúc 23:16
 11. ankhongu đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Tìm min. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cảm ơn chị nhiều, nhờ gợi ý đó mà em làm được rồi ạ :)

  16 Tháng một 2020 lúc 23:09
 12. ankhongu đã Thích bài viết của Lê.T.Hà trong chủ đề Toán 9 Tìm min.

  Đặt 3 mẫu số lần lượt bằng a;b;c sau đó biến đổi x;y;z theo a;b;c sẽ đưa được về dạng AM-GM Thường là vậy

  16 Tháng một 2020 lúc 23:08
 13. ankhongu đã Thích bài viết của Lê.T.Hà trong chủ đề Toán 10 Phương trình chứa căn.

  ĐKXĐ: x\geq 1 \Leftrightarrow (\sqrt{x-1}-1)^2+\sqrt{x(x-1)}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})=0 x=1 ko phải là nghiệm, với x>1 vế trái luôn dương nên pt vô nghiệm

  16 Tháng một 2020 lúc 22:59
 14. ankhongu đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Tìm min

  1. Cho x, y, z là các số thức lớn hơn 2. Tìm min : P = \frac{x}{\sqrt{y + z - 4}} + \frac{y}{\sqrt{z + x - 4}} + \frac{z}{\sqrt{x + y - 4}} Cho mình hỏi bài này thì giải kiểu gì thế ?

  Diễn đàn: Tổng hợp Đại số

  16 Tháng một 2020 lúc 20:19
 15. ankhongu đã trả lời vào chủ đề Toán 8 Đại nâng cao. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Nếu không tồn tại thì mình nghĩ đề đúng là VP phải là 1 hằng số chẵn không chia hết cho 4 nha, do khi đó VT chia hết cho 4

  16 Tháng một 2020 lúc 17:38
-->