KaitoKidaz's Recent Activity

 1. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Hệ trục tọa độ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Dạng: $MA+MB$ đạt GTNN thì: + A và B cùng phía thì lấy đối xứng + A và B khác phía thì không cần lấy đối xứng Dạng $|MA-MB|$ đạt GTLN thì: + A và B cùng phía thì ko cần lấy đối xứng + A và B khác phía thì lấy đối xứng Ở đây $A(1;-2); B(4;1)$ đã...

  28 Tháng mười một 2020 lúc 12:43
 2. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Tìm min,max. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  A=(x^2-4x+7)^2-4x(x-4)+m-30\\ \iff A=(x^2-4x+7)^2-4(x^2-4x+7)+m-2 Đặt t=x^2-4x+7=(x-2)^2+3\geq 3 Thì $A=t^2-4t+m-2$ Khảo sát hàm $y=t^2-4t+m-2$ với $t\geq 3$ có BBT: $ \begin{array}{c|ccc} t & 3 & & +\infty \\ \hline & & &...

  28 Tháng mười một 2020 lúc 12:34
 3. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tính số tự nhiên lập được. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gộp chung là sai rồi, chú ý điều kiện là số chẵn và có số 4 nhé Số cần tìm: $abcd$ TH1: cặp $(4;5)$ đứng ở 2 vị trí $ab$ hoặc $bc$ có 2 cách Hoán vị của 4 và 5 là $2!=2$ Do là số chẵn nên $d$ sẽ có 3 cách chọn Số còn lại có 6 cách chọn TH2: cặp...

  25 Tháng mười một 2020 lúc 22:29
 4. KaitoKidaz commented on hoa du's profile post.

  :D

  25 Tháng mười một 2020 lúc 20:56
 5. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Giải PT - BPT chứa tham số NÂNG CAO KHÓ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  TH1: $0<x<1$ \log_{x} (a^{2}-4a+x + 1) > 0\\\iff a^{2}-4a+x + 1<1\\\iff a^{2}-4a+x<0 Điều này không đúng với mọi $a$ nên loại. TH2: $x>1$ \log_{x} (a^{2}-4a+x + 1) > 0\\\iff a^{2}-4a+x + 1 > 1\\\iff a^{2}-4a+x>0 Để điều này luôn đúng với mọi...

  25 Tháng mười một 2020 lúc 20:49
 6. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Giải PT - BPT chứa tham số NÂNG CAO KHÓ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Đặt $3^x=t>0$ PT tương đương (m-4).t^2 - 2(m - 2).t + m - 1=0 Với $m=4$ thì là hàm bậc nhất nên không có 2 nghiệm phân biệt nên loại Với $m \neq 4$ có: Để PT có 2 nghiệm phân biệt: \left\{\begin{matrix} & \Delta '>0 & \\ & S>0 & \\ & P>0 &...

  25 Tháng mười một 2020 lúc 20:43
 7. KaitoKidaz commented on landghost's profile post.

  Dạo mình bận lắm ko quay vid được :( bạn lấy ví dụ về mấy cái vật hình tròn ấy cho dễ :v

  24 Tháng mười một 2020 lúc 20:50
 8. KaitoKidaz commented on landghost's profile post.

  Ứng dụng thực tế đầy mà bạn :v ví dụ sàn nhà có 10 ô vuông gạch thì đồng dạng vs 1 viên gạch ấy

  24 Tháng mười một 2020 lúc 20:43
 9. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Nhị thức Newton. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Dễ thấy tổng trong ngoặc ở VT là 1 cấp số nhân nên ta nghĩ đến việc nhân thêm vào: (1+x+x^{2}+x^{3}+...+x^{10})^{11}=a_{0}+a_{1}x+a_{2}x^{2}+a_{3}x^{3}+...+a_{110}x^{110}\\\Leftrightarrow...

  24 Tháng mười một 2020 lúc 20:40
 10. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Chứng minh bất đẳng thức. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  \frac{1}{2xy^{2}+1}=1-\frac{2xy^2}{2xy^{2}+1}\geq 1-\frac{2xy^2}{3\sqrt[3]{x^2y^4}}=1-\frac{2}{3}\sqrt[3]{xy^2}\geq 1-\frac{2}{3}.\frac{x+y+y}{3}\\\Leftrightarrow \frac{1}{2xy^{2}+1}\geq 1-\frac{2}{9}(x+2y)\\TT:\\\frac{1}{2yz^{2}+1}\geq...

  24 Tháng mười một 2020 lúc 19:35
 11. KaitoKidaz đã Thích bài viết của anhlop755@gmail.com trong chủ đề Toán 12 luỹ thừa.

  à nhầm, hơi ngáo tí, dưới căn luôn dương.

  23 Tháng mười một 2020 lúc 23:01
 12. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Nhị thức Newton. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  1. Bạn tự giải PT được $n=12$ SH tổng quát của khai triển (\sqrt{3}-\sqrt{15})^{12} là : C^k_{12}.(\sqrt{3})^k.(\sqrt{15})^{12-k}.(-1)^{12-k}=C^k_{12}.3^{\frac{k}{2}}.15^{\frac{12-k}{2}}.(-1)^{12-k} Để là số hạng hữu tỉ thì $\frac{k}{2}$ và...

  23 Tháng mười một 2020 lúc 23:00
 13. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 12 luỹ thừa. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  ơ sao? căn 2 của 4 là -2 và 2 \sqrt{4}=-2 ????

  23 Tháng mười một 2020 lúc 22:47
 14. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 12 luỹ thừa. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $a>0$ sao vế phải âm được?

  23 Tháng mười một 2020 lúc 22:34
 15. KaitoKidaz đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Đạo hàm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Công thức Lepnit thôi: y^{(n)}=\displaystyle \sum ^n_{k=0}(\frac{x^2+3}{12x})^{(k)}.(\frac{x^4-1}{x^3})^{(n-k)}

  23 Tháng mười một 2020 lúc 22:33
-->