B.N.P.Thảo's Recent Activity

  1. B.N.P.Thảo nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào vậy tình cảm cậu thu vào có bằng tình cảm tớ tỏa ra không <3 »

    16 Tháng một 2020
  2. B.N.P.Thảo commented on B.N.P.Thảo's profile post.

    mấy phút ảo tưởng em oi

    16 Tháng một 2020
-->