baochau1112's Recent Activity

  1. baochau1112 commented on baochau1112's profile post.

    Văn 8 hả em? Em thử hỏi các bạn đề năm trc là thuyết minh hay đóng vai đi. Rồi học tủ dạng đó là được

    17 Tháng một 2020 lúc 19:55
  2. baochau1112 commented on baochau1112's profile post.

    Cảm ơn Chi nha. Để chị hỏi lại anh Lanh ^^

    12 Tháng một 2020 lúc 19:26
-->