0983587079's Recent Activity

 1. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Phương trình lượng giác. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cái khúc ở dưới mình sửa lại rồi nhưng cái ngoặc vuông thì người ta chỉ viết 1 cái thôi,sao mà viết luôn 2 cái vậy bạn

  14 Tháng bảy 2019 lúc 14:58
 2. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Phương trình lượng giác. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  viết như thế là ko có được phải viết rõ giống như mình thì mới được viết cái kiểu đó là bị trừ điểm đấy

  14 Tháng bảy 2019 lúc 10:56
 3. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Phương trình lượng giác. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Bình phương thì phải có cộng trừ chứ bạn,đưa về dạng phương trình lượng giác cơ bản chuyển vế đúng rồi mà bạn

  14 Tháng bảy 2019 lúc 10:22
 4. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Phương trình lượng giác. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2x=\frac{7\pi }{12}+k\pi \\ 2x=\frac{-\pi }{12}+k\pi \\ \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=\frac{7\pi }{24}+k\pi \\ x=\frac{-\pi }{12}+k\pi \\ \end{matrix}\right.\left ( k\epsilon z...

  14 Tháng bảy 2019 lúc 10:13
 5. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Phương trình lượng giác. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  tan^{2}\left ( 2x-\frac{\pi }{4} \right )=3 \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} tan\left ( 2x-\frac{\pi }{4} \right )=-3 \\tan\left ( 2x-\frac{\pi }{4} \right ) =3 \\ \end{matrix}\right. \left\{\begin{matrix} \ \tan\left ( 2x-\frac{\pi }{4}...

  14 Tháng bảy 2019 lúc 10:07
 6. 0983587079 cho mình làm quen nha »

  14 Tháng bảy 2019 lúc 08:59
 7. 0983587079 bé kem ơi »

  14 Tháng bảy 2019 lúc 08:59
-->