0983587079's Recent Activity

 1. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 quy tắc đếm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cái chỗ đó là 4C1

  18 Tháng mười một 2019 lúc 20:41
 2. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 quy tắc đếm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Tại sao là dùng tổ hợp vậy bạn vì bài này là đếm số tự nhiên mà

  18 Tháng mười một 2019 lúc 17:17
 3. 0983587079 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Dãy số

  [ATTACH] giúp mình câu 4 mình đang cần

  15740719075188653352872985612636.jpg

  Diễn đàn: Dãy số cấp số cộng, cấp số nhân

  18 Tháng mười một 2019 lúc 17:12
 4. 0983587079 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 quy tắc đếm

  Giúp mình bài này với Câu 1: Cho tập hợp X={1,2,3,4,5,6,7,8}.Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 2

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  17 Tháng mười một 2019 lúc 22:06
 5. 0983587079 đã đăng chủ đề mới.

  Vật lí 11 Định luật Cu Lông

  Giúp mình bài này với Câu 1:Một quả cầu 10g,mang điện tích q1=0,1\muC được treo vào một sợi chỉ cách điện.Đưa quả cầu thứ 2 mang điện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí lúc đầu,dây treo hợp với đường thẳng đứng một góc \alpha =...

  Diễn đàn: Dòng điện không đổi

  17 Tháng mười một 2019 lúc 09:30
 6. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tổ hợp xác suất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Câu 1b cho mình hỏi ít nhất 1 dùng phương pháp phủ định được ko vậy bạn

  16 Tháng mười một 2019 lúc 11:02
 7. 0983587079 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Phương pháp quy nạp toán học

  Giúp mình bài này với Câu 1:Chứng minh 2+4+6+.....+2n=n(n+1),\forall n \epsilon \mathbb{N} Câu 2:Chứng minh 1^{2}+2^{2}+3^{2}+.....+n^{2} \doteq \frac{n\left ( n+1)\left (2n+1 \right ) \right )}{6},\forall n\epsilon \mathbb{N}

  Diễn đàn: Dãy số cấp số cộng, cấp số nhân

  15 Tháng mười một 2019 lúc 21:58
 8. 0983587079 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Xác suất

  [ATTACH]giúp mình câu này mình đang cần

  15737456725715888067347710400774.jpg

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  14 Tháng mười một 2019 lúc 22:35
 9. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tổ hợp xác suất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Câu 1 cho mình hỏi tại sao câu a là C_{8}^{3} vậy mình chưa hiểu lắm

  14 Tháng mười một 2019 lúc 22:31
 10. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tổ hợp xác suất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  bạn ơi câu 2 có gì sai A và E ngồi chung với nhau là 2! sếp chỗ cho 3 người còn lại là 3! mà sao 4!

  14 Tháng mười một 2019 lúc 16:48
 11. 0983587079 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Tổ hợp xác suất

  Giúp mình bài này với Câu 1:Lớp 11B có 30 học sinh,trong đó có 8 em giỏi,15 em khá và 7 em trung bình.Chọn ngẫu nhiên 3 em đi dự đại hội.Tính xác suất để a.Cả em đều là học sinh giỏi b.Có ít nhất 1 học sinh giỏi Câu 2:Có bao nhiêu cách xếp 5 học...

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  14 Tháng mười một 2019 lúc 11:41
 12. 0983587079 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Quy tắc đếm hoán vị

  Giúp mình bài này với Câu 1:Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách văn phải xếp kề nhau Câu 2:Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số khác nhau ?

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  13 Tháng mười một 2019 lúc 20:12
 13. 0983587079 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Quy tắc đếm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cho mình hỏi tại sao là 7A3 vậy mình chưa hiểu lắm có thể giảng lại cho mình đc ko

  13 Tháng mười một 2019 lúc 11:34
 14. 0983587079 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Quy tắc đếm

  [ATTACH] giúp mình câu ở bên tay phải chọn chữ số

  20191112_151501.jpg

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  12 Tháng mười một 2019
-->