01673778588's Recent Activity

  1. 01673778588 đã đăng chủ đề mới.

    Vật lí 11 mạch điện

    Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có điện trở trong 2[IMG]. Đèn dây tóc Đ có kí hiệu 7V – 7W; R1 = 18[IMG]; R2 = 2[IMG] và Rx là biến trở thay đổi từ 0 đến 100 [IMG]. Điều chỉnh giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường; đồng thời lúc này...

    Diễn đàn: Dòng điện không đổi

    30 Tháng mười một 2020 lúc 13:27
-->