Medals

 1. Huy chương dành cho BQT

  HTML description goes here!

  1. [BQT] Cống hiến vì Cộng đồng

  2. [BQT] Tâm huyết

  3. [BQT] Tích cực

 2. Huy chương dành cho thành viên

  1. [Miss & Mr 2017] Mr diễn đàn HOCMAI năm 2017

   Vương miện dành cho Mr diễn đàn HOCMAI năm 2017

  2. [Miss & Mr 2017] Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017

   Vương miện dành cho Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017

 3. World Cup 2018

  1. Quán quân tài ba - WC 2018

  2. Á quân kiên cường - WC 2018

-->