Medals

 1. Huy chương dành cho BQT

  HTML description goes here!

  1. [BQT] Cống hiến vì Cộng đồng

  2. [BQT] Tâm huyết

  3. [BQT] Tích cực

 2. Huy chương dành cho thành viên

  1. [Miss & Mr 2017] Mr diễn đàn HOCMAI năm 2017

   Vương miện dành cho Mr diễn đàn HOCMAI năm 2017

  2. [Miss & Mr 2017] Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017

   Vương miện dành cho Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017

 3. Event "The World of BIOLOGY" Năm 2019

  Link chương trình: https://diendan.hocmai.vn/threads/event-2019-the-world-of-biology.758501/

  1. Huy Chương Vàng

  2. Huy Chương Bạc

  3. Huy Chương Đồng

 4. World Cup 2018

  1. Quán quân tài ba - WC 2018

  2. Á quân kiên cường - WC 2018

 5. Chương trình: Vật Lí Thật Thú Vị 2019

  1. Huy Chương Vàng

  2. Huy Chương Bạc

  3. Huy Chương Đồng

 6. Cây Bút Trẻ 2019

  1. Giải nhất Cây Bút Trẻ 2019

   Link chi tiết về giải Cây bút trẻ 2019: https://diendan.hocmai.vn/threads/ket-qua-event-cay-but-tre-2019.769108/#post-3840194

  2. Giải Triển Vọng Cây bút trẻ 2019

   Link chi tiết về giải Cây bút trẻ 2019: https://diendan.hocmai.vn/threads/ket-qua-event-cay-but-tre-2019.769108/#post-3840194

  3. Giải xuất xắc nhất Cây bút trẻ 2019

   Link chi tiết về giải Cây bút trẻ 2019: https://diendan.hocmai.vn/threads/ket-qua-event-cay-but-tre-2019.769108/#post-3840194

  4. Giải yêu thích nhất Cây bút trẻ 2019

   Link chi tiết về giải Cây bút trẻ 2019: https://diendan.hocmai.vn/threads/ket-qua-event-cay-but-tre-2019.769108/#post-3840194

-->