Phần thi tài năng VCK SBD 63 - Dun-Gtj

In This Album

VCK SBD 63 - Dun-Gtj VCK SBD 63 - Dun-Gtj VCK SBD 63 - Dun-Gtj VCK SBD 63 - Dun-Gtj VCK SBD 63 - Dun-Gtj Phần thi tài năng VCK SBD 63 - Dun-Gtj
 1. View previous comments... 5 of 30
 2. Lưu Vương Khánh Ly
  Lưu Vương Khánh Ly
  chị hát gì mà hay thế ạ?giống y hệt chị JFLA
 3. namthui123
  namthui123
  chi hat hay đây
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thiếu chút nữa phần tông giọng là ok chị ạ ^^
 5. lethailoc
  lethailoc
  sao mà hát hay thế nhở...
 6. Misaka Yuuki

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

CHIA SẺ TRANG NÀY