VCK SBD 32 - Biobaby

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

VCK SBD 32 - Biobaby VCK SBD 32 - Biobaby VCK SBD 32 - Biobaby VCK SBD 32 - Biobaby Kết quả phần thi tài năng VCK SBD 32 - Biobaby Phần thi tài năng VCK SBD 32 - Biobaby
  1. biobaby
    biobaby
    Gắn bó với Diễn đàn Học Mãi 4 năm qua, mình đã có rất nhiều kỷ niệm, niềm vui và nỗi buồn. Và mình có thể chắc chắn rằng:
    Những lúc cảm thấy mất dần nhiệt huyết, mình nhất định tìm đến Diễn đàn Học Mãi. Bởi lẽ khi đến đây, mình được thấy rất nhiều những người tài năng, năng động, tràn đầy nhiệt huyết đang thầm lặng cống hiến, không một chút tư lợi. Họ chính là tấm gương để mình học tập, tiếp tục đứng dậy, theo đuổi ước mơ.

CHIA SẺ TRANG NÀY