Comments on photo id unnamed (4) in the album "Check in quán kem Ms Ngân" created by Kyanhdo

 1. Huyền Sheila
 2. Kyanhdo
  Kyanhdo
  nụ cười sáng nhất hôm qua :)
 3. Huyền Sheila
  Huyền Sheila
  cười hong thấy mặt trời :>, nhìn tướng mặt ghia, huhu anh photograph :3
 4. Kyanhdo
  Kyanhdo
  anh photograph "có tâm" dễ sợ :p
 5. Huyền Sheila
  Huyền Sheila
  mặt cô cũng biến dạng :>
 6. Kyanhdo
  Kyanhdo
  hình như ai cũng bị luôn ^^
 7. Huyền Sheila
 8. Kyanhdo
-->