Comments on photo id screenshotAtUploadCC_1530088145063 in the album "Joker's Photos" created by The Joker

 1. The Joker
  The Joker
  @[2587382:@Kuroko - chan] @[2555159:@Asuna Yuuki]
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  trời em quá rảnh
 3. The Joker
  The Joker
  Hôm nay em mới bt tạo album nên mới đăng
 4. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Cứ đăng từ từ thôi =)) Album này chỉ chứa 10 ảnh thôi đấy =))
 5. The Joker
  The Joker
  Xong xóa dần !!!
 6. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Xóa rồi vẫn tính mà =))
 7. The Joker
  The Joker
  Thế á !!! Ôi chết rùi
-->