Dx611CaUcAACF_x

Hệt như định mệnh là cách ta gặp nhau<br />
Hệt như ý muốn của thượng đế là cách ta chia tay...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

72b1dd27eb1d3a50b5e05a5b6d935208 2f06226de818b634ac2f852bbf372ea7 C132076A-567D-4EAE-A358-EACE66AF8287 cdb56435cb5e90d8ad53f2bedc217b51 DWOY_RcU8AACBfd Dx611CaUcAACF_x
ARMY's BTS
Hệt như định mệnh là cách ta gặp nhau
Hệt như ý muốn của thượng đế là cách ta chia tay nhau
Hệt như phép màu là tình yêu ta dành cho nhau !
Chúc mừng Wanna One của tớ tốt nghiệp nhé !
Wanna One của tớ hạnh phúc nhé !
Wanna One forever together Wannable
##워너원의모든길_역사로남아

CHIA SẺ TRANG NÀY