Comments on photo id download (2) in the album "Mãi mãi là là thành viên của HMF" created by Triệu Vân 567

 1. Triệu Vân 567
  Triệu Vân 567
  @[2598255:@Tohru - san]
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah thấy ùi em ơi
 3. Triệu Vân 567
  Triệu Vân 567
  có mấy ảnh em đăng ở đây ý anh xem rồi chọn đi
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah chọn làm j á em?
 5. Triệu Vân 567
  Triệu Vân 567
  thay ava cho đỡ nhạt
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  Haha ^^ Vãi, mà em lập ht đi cho tiện gửi ảnh
 7. Triệu Vân 567
 8. Tohru - san
-->