Concert at Monash University

Bella mặc đồng phục trắng, đứng giữa, hàng thứ 5 đếm xuống. I am glad to have this picture.
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

Concert at Monash University
Bella Dodo
Bella mặc đồng phục trắng, đứng giữa, hàng thứ 5 đếm xuống. I am glad to have this picture.
  1. Samurai-chan
    Samurai-chan
    ui em nhìn thấy rồi
  2. Huỳnh Tiến Đại -.-
    Huỳnh Tiến Đại -.-
    Em cũng thấy rồi chị @Bella Dodo ở giữa ba người mặc màu trắng, thành hình tam giác, wow :)

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->