Concert at Monash University

Bella mặc đồng phục trắng, đứng giữa, hàng thứ 5 đếm xuống. I am glad to have this picture.
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

Concert at Monash University
Bella Dodo
Bella mặc đồng phục trắng, đứng giữa, hàng thứ 5 đếm xuống. I am glad to have this picture.
 1. Samurai-chan
  Samurai-chan
  ui em nhìn thấy rồi
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Em cũng thấy rồi chị @Bella Dodo ở giữa ba người mặc màu trắng, thành hình tam giác, wow :)
 3. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  chị ơi, chị học trường nào thế ạ?
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Em ơi chị ấy hiện tại đang sống và làm việc bên Úc em nhen ....
 5. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  ò, em cảm ơn ạ, chị ấy giỏi ghê đó nha

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->