cht

next station : CHT
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

cht
jehinguyen
next station : CHT
 1. View previous comments... 5 of 12
 2. jehinguyen
  jehinguyen
  4 năm ôm hoài bão .. ao ước .. khát khao .. Nhìn vào một tấm hình CHT mà cố gắng ..
 3. jehinguyen
  jehinguyen
  Đến cuối cùng lựa chọn của mình là KC
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  Ơ không =)))
  Mình quay xe về CHT vào phút cuối rùi hihi :">
 5. jehinguyen
  jehinguyen
  Sao bỏ dễ thế được hihi :">
 6. jehinguyen
  jehinguyen
  Ơ tấm tày tận hơn 700 người xem ._. Viết khùm đin z mà.. Ngạiiiiiii

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->