69284915_2328969900696545_7672048502582542336_n

So với níu kéo, buông tay cần một sự quyết tâm lớn hơn rất nhiều...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

69716387_734381086991114_3762361900705251328_n 69481370_734381486991074_4422588461039484928_n 69284915_2328969900696545_7672048502582542336_n 69431441_2328979834028885_1838771899958558720_n 69881543_2436873619729223_224323015133888512_n 69841539_679947522505302_9070958542466318336_n
Huỳnh Thanh Trúc
So với níu kéo, buông tay cần một sự quyết tâm lớn hơn rất nhiều...

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->