Share this photo with your friends.

Hình học không gian. Định vẽ càng nhanh càng tốt, cơ mà tốc độ cũng không khá lắm :D

-->