Share this photo with your friends.

Hình học không gian. Cam và xanh trong chế độ này nhìn cũng khá đẹp. Có lẽ mình sẽ thử nghiệm với các bộ màu khác :D

-->