61

Hình học không gian. Cam và xanh trong chế độ này nhìn cũng khá đẹp. Có lẽ mình sẽ thử nghiệm...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

60 59_1 61 63 1 6
iceghost
Hình học không gian. Cam và xanh trong chế độ này nhìn cũng khá đẹp. Có lẽ mình sẽ thử nghiệm với các bộ màu khác :D

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->