Share this photo with your friends.

Hình học lớp 9. Mình chỉ dùng 2 màu cam và xanh để tô màu hình này. Nếu bạn để ý kỹ thì mình đã chỉnh các điểm không còn viền đen như thường lệ :D

-->