60

Hình học lớp 9.  Mình chỉ dùng 2 màu cam và xanh để tô màu hình này. Nếu bạn để ý kỹ thì mình đã...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

60 59_1 61 63 1 6
iceghost
Hình học lớp 9. Mình chỉ dùng 2 màu cam và xanh để tô màu hình này. Nếu bạn để ý kỹ thì mình đã chỉnh các điểm không còn viền đen như thường lệ :D

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->