59_1

Hình học Oxy. Đây là lần đầu mình thử chỉnh màu sắc và kiểu dáng của hệ trục tọa độ. Nhìn cũng...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

60 59_1 61 63 1
iceghost
Hình học Oxy. Đây là lần đầu mình thử chỉnh màu sắc và kiểu dáng của hệ trục tọa độ. Nhìn cũng khá hài hòa :))

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->