555

“Phật độ Ta vì lòng ta có Phật <br />
Phật không độ Nàng vì lòng Nàng chỉ có Ta.”
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

111 222 333 444 555
Timeless time
“Phật độ Ta vì lòng ta có Phật
Phật không độ Nàng vì lòng Nàng chỉ có Ta.”
 1. View previous comments... 5 of 6
 2. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  hay lắm chị :D ,bây giờ em mới nghe được
 3. Timeless time
  Timeless time
  chị cũng thấy hay :D bây h đang nghe nè :D
 4. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  nhưng em không hiểu nội dung lắm :D
 5. Timeless time
  Timeless time
  có truyện á em , lên đọc truyện là hiểu :D
 6. Mai Anh 2k5

CHIA SẺ TRANG NÀY