Share this photo with your friends.

"Một buổi chiều tháng 3, chợt nhận ra quãng đời làm học sinh sắp kết thúc..." #14032019

-->