444

Đề kiểm tra Sinh khó quên <img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

111 222 333 444 555
Timeless time
Đề kiểm tra Sinh khó quên :D
 1. Alex Pier
  Alex Pier
  Vậy đáp án là do không phải con ruột hay là do đột biến gen vậy?
 2. Timeless time
  Timeless time
  Theo bạn thì là cái nào
 3. Alex Pier
  Alex Pier
  Maybe là đột biến gen?

CHIA SẺ TRANG NÀY