2f06226de818b634ac2f852bbf372ea7

Thì ra bấy lâu nay , tôi đã cô độc đến vậy ...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

Lisa cover 1 72b1dd27eb1d3a50b5e05a5b6d935208 2f06226de818b634ac2f852bbf372ea7 C132076A-567D-4EAE-A358-EACE66AF8287 cdb56435cb5e90d8ad53f2bedc217b51 DWOY_RcU8AACBfd
ARMY's BTS
Thì ra bấy lâu nay , tôi đã cô độc đến vậy ...
 1. View previous comments... 5 of 10
 2. Nhược Vy
  Nhược Vy
  đang noí về tui sao??????//////
 3. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Chắc thế ~
  @Bae joo Irene chị thấy trên mạng thôi , chị không biết @_@
 4. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  hức, nhưng nó đúng hết với em luôn trừ cái 1
 5. ARMY's BTS
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ngoài cái 1 ra là cái ra thì tất cả còn lại là giống như em luôn á cj ưi

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->