Comments on photo id 20-11 tại trường tôi in the album "Profile Pictures" created by NTD Admin

 1. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  ý chj nói là trong ảnh ai là Dũng
 2. poke2476
  poke2476
  Thằng cầm míc
 3. Trang Vũ 2k5
 4. NTD Admin
 5. poke2476
 6. NTD Admin
 7. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  nhìn trắng nhỉ
 8. NTD Admin
 9. daukhai
  daukhai
  mầy là thằng lào thế dũng
 10. NTD Admin
 11. daukhai
  daukhai
  chắc là cái thằng cao nhất
 12. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  Ai trắng nhất là Dũng đó
 13. NTD Admin
 14. Trang Vũ 2k5
 15. NTD Admin
  NTD Admin
  có người trắng tự nhiên mà hơn em nữa
 16. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  chj đoán ra là ai rồi nè
 17. NTD Admin
 18. Trang Vũ 2k5
 19. NTD Admin
 20. Trang Vũ 2k5
-->