16473899_363208954063427_24589147203577939_n

Em yêu trường em<br />
Với bao bạn &#039;thân&#039; :v<br />
Và cô giáo &#039;hiền&#039;<br />...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

18920911_422487104802278_7204090260422510365_o (1) 18622498_416590012058654_2783203284405868497_n 16473899_363208954063427_24589147203577939_n 18739255_104234370178001_5686238564056822780_o 11d5f13b5747d932c63a1abea9c76814.0 4e7082a9999fb9ae41120ac8e4241e92.0
Lê Thị Quỳnh Chi
Em yêu trường em
Với bao bạn 'thân' :v
Và cô giáo 'hiền'
:D

CHIA SẺ TRANG NÀY