Album: VCK SBD 10 - Thiên Trang

[Vòng chung kết] SBD 10 - Thiên Trang<br /> <br /> - Phần thi tài năng: Viết bài luận bằng Tiếng anh<br /> Why do you study english &quot; <br /> <br /> Today, many people all over the world study and speak English. Most of people think that maybe their language is English. But have you ever wondered: &quot;Why do we need to learn English&quot;. Why do not we search about it? <br /> First, English is a world language, most of it used in communication and work. If we learn English, we can easily talk to foreigners and it will also help you to improve your friendship with the two countries. And I can read a lot of interesting information about many countries, customs and people around the world.<br /> <br /> Second, English is also a popular topic in the school. Students can learn English in groups and can organize an English speaking club. This helps to feel like English and can help us understand more.<br /> <br /> Finally, English helps me to have a good job in the future. Because now many companies are asking for language, especially English. In some international companies, everyone must know English well.<br /> So, I hope that people will learn English for themselves and for their future.<br /> <br /> - Phần ứng xử:<br /> Câu 1: Bạn là 1 Tmod/Mod của diễn đàn HOCMAI. Một ngày, một người bạn rất thân của bạn vi phạm lỗi trên mục mà bạn quản lý… Bạn sẽ ứng xử như thế nào ?<br /> <br /> - Mặc dù là một người bạn rất thân của em, nhưng một khi đã vi phạm lỗi trên mục mà em quản lý thì bạn ấy vẫn phải nhận hình phạt mà em đưa ra. Làm như vậy mới công bằng cho tất cả mọi người<br /> <br /> Câu 2: Bạn của bạn dạo này học hành chểnh mảng, điểm số tụt dốc, bạn sẽ khuyên bạn đó thế nào?<br /> <br /> - Em sẽ khuyên bạn đủ mọi cách dù cho lời khuyên của em có được bạn chấp nhận hay không. Em sẽ làm một thời gian biểu và ghi rõ đầy đủ thời gian học và chơi cho bạn ấy. Những bài nào không hiểu thì bạn ấy có thể hỏi và em sẽ chỉ dẫn một cách nhiệt tình cho bạn ấy hiểu.<br /> <br /> Câu 3: Bạn của bạn cũng tham gia diễn đàn HOCMAI với bạn. Sắp tới thời gian thi học kỳ, bạn đó rất chăm chỉ online trên diễn đàn nhưng chỉ tập trung vào các topic chém gió, stt, ngoại khoá,… Khi đó bạn sẽ làm gì?<br /> <br /> - Cố gắng khuyên bạn và giải thích cho bạn rõ về mặt tích cực khi tham gia diễn đàn và những mặt tiêu cực. Nói rõ vấn đề về tầm quan trọng của việc học và việc thi học kỳ.<br /> <br /> Câu 4: Mr/Miss 2017 trong suy nghĩ của bạn là người thế nào?<br /> <br /> - Có thể là hoàn hảo hoặc là không . Một người có tài năng, có nhiều hiểu biết và có lòng nhiệt huyết cao.<br /> <br /> Câu 5: Có người cho rằng: “Mr/Miss chỉ là cuộc thi dành cho những người có các mối quan hệ tốt? ” Ý kiến của bạn thế nào?<br /> <br /> - Theo em điều đó không hẳn là đúng. Bởi cuộc thi Mr/Miss là cuộc thi dành cho tất cả những người trên diễn đàn trừ BTC. Thì cớ sao lại nói cho những người có các mối quan hệ tốt mới tham gia được. Có lẽ bạn ấy nghĩ rằng những người có các mối quan hệ tốt thì được nhiều người ủng hộ hơn. Chắc là thế<br /> <br /> Câu 6: Bạn ấn tượng với Mr/Miss nào nhất? Theo bạn ai sẽ là người đăng quang Mr/Miss? Vì sao? (Mr sẽ hỏi ấn tượng Miss nào và ngược lại)<br /> <br /> - Em ấn tượng với bạn Vuhoangnam2001. Theo em người đăng quang đó là bn Vuhoangnam2001. Bởi cách trả lời câu hỏi và giới thiệu bản thân bạn ấy viết rất tốt. Còn về phần tài năng và sự hiểu biết đến đâu thì em chưa biết . Em chỉ nghĩ vậy thôi<br /> <br /> Câu 7: Nếu dành danh hiệu Mr/Miss 2017? Bạn nghĩ mình nên làm gì để xứng đáng với danh hiệu này?<br /> <br /> - Chăm học ơn, tham gia nhiều topic về các môn học. Cố gắng thể hiện tài năng và sự hiểu biết của mình để mọi người có thể ủng hộ mình nhiều hơn.<br /> <br /> Câu 8: Theo bạn điều cần thiết để tham gia BQT diễn đàn là gì? <br /> <br /> - Online thường xuyên, luôn luôn cập nhật đầy đủ tin tức để thông báo cho các thành viên.

VCK SBD 10 - Thiên Trang

Updated 16 Tháng bảy 2017 - With Thiên Trang.
VCK SBD 10 - Thiên Trang  
VCK SBD 10 - Thiên Trang  
VCK SBD 10 - Thiên Trang  
VCK SBD 10 - Thiên Trang  
VCK SBD 10 - Thiên Trang  
Loading Photos......
Loading Photos......
HMF Ban tổ chức
[Vòng chung kết] SBD 10 - Thiên Trang

- Phần thi tài năng: Viết bài luận bằng Tiếng anh
Why do you study english "

Today, many people all over the world study and speak English. Most of people think that maybe their language is English. But have you ever wondered: "Why do we need to learn English". Why do not we search about it?
First, English is a world language, most of it used in communication and work. If we learn English, we can easily talk to foreigners and it will also help you to improve your friendship with the two countries. And I can read a lot of interesting information about many countries, customs and people around the world.

Second, English is also a popular topic in the school. Students can learn English in groups and can organize an English speaking club. This helps to feel like English and can help us understand more.

Finally, English helps me to have a good job in the future. Because now many companies are asking for language, especially English. In some international companies, everyone must know English well.
So, I hope that people will learn English for themselves and for their future.

- Phần ứng xử:
Câu 1: Bạn là 1 Tmod/Mod của diễn đàn HOCMAI. Một ngày, một người bạn rất thân của bạn vi phạm lỗi trên mục mà bạn quản lý… Bạn sẽ ứng xử như thế nào ?

- Mặc dù là một người bạn rất thân của em, nhưng một khi đã vi phạm lỗi trên mục mà em quản lý thì bạn ấy vẫn phải nhận hình phạt mà em đưa ra. Làm như vậy mới công bằng cho tất cả mọi người

Câu 2: Bạn của bạn dạo này học hành chểnh mảng, điểm số tụt dốc, bạn sẽ khuyên bạn đó thế nào?

- Em sẽ khuyên bạn đủ mọi cách dù cho lời khuyên của em có được bạn chấp nhận hay không. Em sẽ làm một thời gian biểu và ghi rõ đầy đủ thời gian học và chơi cho bạn ấy. Những bài nào không hiểu thì bạn ấy có thể hỏi và em sẽ chỉ dẫn một cách nhiệt tình cho bạn ấy hiểu.

Câu 3: Bạn của bạn cũng tham gia diễn đàn HOCMAI với bạn. Sắp tới thời gian thi học kỳ, bạn đó rất chăm chỉ online trên diễn đàn nhưng chỉ tập trung vào các topic chém gió, stt, ngoại khoá,… Khi đó bạn sẽ làm gì?

- Cố gắng khuyên bạn và giải thích cho bạn rõ về mặt tích cực khi tham gia diễn đàn và những mặt tiêu cực. Nói rõ vấn đề về tầm quan trọng của việc học và việc thi học kỳ.

Câu 4: Mr/Miss 2017 trong suy nghĩ của bạn là người thế nào?

- Có thể là hoàn hảo hoặc là không . Một người có tài năng, có nhiều hiểu biết và có lòng nhiệt huyết cao.

Câu 5: Có người cho rằng: “Mr/Miss chỉ là cuộc thi dành cho những người có các mối quan hệ tốt? ” Ý kiến của bạn thế nào?

- Theo em điều đó không hẳn là đúng. Bởi cuộc thi Mr/Miss là cuộc thi dành cho tất cả những người trên diễn đàn trừ BTC. Thì cớ sao lại nói cho những người có các mối quan hệ tốt mới tham gia được. Có lẽ bạn ấy nghĩ rằng những người có các mối quan hệ tốt thì được nhiều người ủng hộ hơn. Chắc là thế

Câu 6: Bạn ấn tượng với Mr/Miss nào nhất? Theo bạn ai sẽ là người đăng quang Mr/Miss? Vì sao? (Mr sẽ hỏi ấn tượng Miss nào và ngược lại)

- Em ấn tượng với bạn Vuhoangnam2001. Theo em người đăng quang đó là bn Vuhoangnam2001. Bởi cách trả lời câu hỏi và giới thiệu bản thân bạn ấy viết rất tốt. Còn về phần tài năng và sự hiểu biết đến đâu thì em chưa biết . Em chỉ nghĩ vậy thôi

Câu 7: Nếu dành danh hiệu Mr/Miss 2017? Bạn nghĩ mình nên làm gì để xứng đáng với danh hiệu này?

- Chăm học ơn, tham gia nhiều topic về các môn học. Cố gắng thể hiện tài năng và sự hiểu biết của mình để mọi người có thể ủng hộ mình nhiều hơn.

Câu 8: Theo bạn điều cần thiết để tham gia BQT diễn đàn là gì?

- Online thường xuyên, luôn luôn cập nhật đầy đủ tin tức để thông báo cho các thành viên.

With Thiên Trang.
 1. MaTôn, 01275731088, Kien7352252 others thích bài này.
 2. View previous comments... 5 of 24
 3. thanh niên 2k5
 4. Phương Linh HHT
  Phương Linh HHT
  chị xinh và gần giông nhóm nhạc momoland
 5. lunasan
  lunasan
  chị xinh đẹp như tiên
 6. hue81@gmail.com
  hue81@gmail.com
  đẹp gái ghê á
 7. Nakroth AIC 2k6

Actions

CHIA SẺ TRANG NÀY