Comments on the album "Games" created by Toji Takeshi

 1. misoluto04@gmail.com
 2. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Mình ít chơi lắm. Với lại main sp mà đi solo thì hơi bị khó :D
 3. misoluto04@gmail.com
 4. misoluto04@gmail.com
  misoluto04@gmail.com
  cấp 98 Bạc 4 best Nocturne
 5. Toji Takeshi
 6. misoluto04@gmail.com
-->