Album: Em là vậy! Taylor vẫn là nhất ! <3

Không có gì đặc biệt lắm! <br /> <img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" title="Big Grin :D" />

Em là vậy! Taylor vẫn là nhất ! <3

Updated 9 Tháng bảy 2019 - Taken at Google - With Bae joo Irene, Hồng Uyên 2k6 and 3 others people.
38289142_257347235082748_1422385540849729536_n  
44901105_321951548622316_6426341835932696576_n  
29570462_355032668336825_2440013251596225437_n  
29571170_355032728336819_1028928762283159549_n  
29792025_355032705003488_2338915291779029693_n  
47380526_315734025696776_6159027529605709824_n  
taylor-swift-seen-out-and-about-in-manhattan-on-july-22-news-photo-1004076462-1534816482  
49418241_233438310881512_6262675956725448704_n  
553d8a7ea5ffa6.img  
Loading Photos......
Loading Photos......

CHIA SẺ TRANG NÀY