Đăng ký thành viên ĐƠN GIẢN với FB, Gmail, HM để có cơ hội nhận quà từ diễn đàn.

Ứng dụng di truyền học

 1. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn bi

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  19
  Mới nhất: Ung Dung nobeltheki21, 3 Tháng tám 2016
  RSS
 2. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công ng

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  21
  Mới nhất: [Sinh 12] câu hỏi hardyboywwe, 2 Tháng mười hai 2011
  RSS
 3. Tạo giống nhờ công nghệ gen

  Đề tài thảo luận:
  30
  Bài viết:
  176
  RSS