Đăng ký diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Ứng dụng đạo hàm

 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

  Đề tài thảo luận:
  863
  Bài viết:
  3,524
  Mới nhất: Đúng hay sai hsnghiemtuca9, 19 Tháng tư 2017
  RSS
 2. Cực trị của hàm số

  Đề tài thảo luận:
  726
  Bài viết:
  3,259
  Mới nhất: Tìm m thỏa điều kiện leminhnghia1, 11 Tháng ba 2017
  RSS
 3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

  Đề tài thảo luận:
  669
  Bài viết:
  2,702
  Mới nhất: Tìm GTLN GTNN leminhnghia1, 23 Tháng bảy 2016
  RSS
 4. Đường tiệm cận

  Đề tài thảo luận:
  346
  Bài viết:
  1,798
  Mới nhất: giúp em cách tìm tiệm cận với (T.T) Tiên545445, 12 Tháng bảy 2016
  RSS
 5. Khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị của hàm số

  Đề tài thảo luận:
  329
  Bài viết:
  1,409
  Mới nhất: Đồ thị hàm số An Hoang, 15 Tháng bảy 2016
  RSS