Đăng nhập diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Thống kê

 1. Bảng phân bố tần số và tần suất

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  15
  Mới nhất: [Toán 10] Kí hiệu toán noinhobinhyen, 2 Tháng tư 2013
  RSS
 2. Biểu đồ

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  17
  Mới nhất: [Toán 10] Số Trung Vị congaihovuong, 18 Tháng ba 2011
  RSS
 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Trình bày một mẫu số liệu

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  10
  Mới nhất: [Toán 10] Tính giá trị biểu thức sparda9999, 21 Tháng tám 2011
  RSS
 6. Các số đặc trưng của mẫu số liệu

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS