Đăng ký diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Số phức

 1. Số phức

  Đề tài thảo luận:
  232
  Bài viết:
  834
  Mới nhất: số phức Yukle, 8 Tháng tư 2017
  RSS
 2. Cộng, trừ và nhân số phức

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  20
  Mới nhất: [toán 12] số phức muốn học hỏi, 15 Tháng tư 2017
  RSS
 3. Phép chia số phức

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  14
  RSS
 4. Nghịch đảo của số phức. Phép chia số phức

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Căn bậc hai của số phức. Phương trình bậc hai với

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  55
  Mới nhất: tập xác định Tuấn Nguyễn Nguyễn, 14 Tháng tư 2017
  RSS