Đăng ký thành viên ĐƠN GIẢN với FB, Gmail, HM để có cơ hội nhận quà từ diễn đàn.

Sinh trưởng và sinh sản ở VSV

 1. Sinh trưởng của vi sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  75
  Bài viết:
  269
  Mới nhất: Giải thích hiện tượng yuper, 26 Tháng ba 2017
  RSS
 2. Sinh sản của vi sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  12
  Mới nhất: bài tập sinh trưởng của vi sinh vật yuper, 16 Tháng ba 2017
  RSS