Đăng ký diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Quy luật hiện tượng di truyền

 1. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

  Đề tài thảo luận:
  50
  Bài viết:
  293
  RSS
 2. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

  Đề tài thảo luận:
  62
  Bài viết:
  278
  Mới nhất: sinh 12 whitetigerbaekho, 23 Tháng bảy 2016
  RSS
 3. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

  Đề tài thảo luận:
  45
  Bài viết:
  213
  Mới nhất: Giúp mình câu này với thupham22011998, 11 Tháng tám 2016
  RSS
 4. Liên kết gen và hoán vị gen

  Đề tài thảo luận:
  95
  Bài viết:
  503
  Mới nhất: bài tập khó? entiti, 20 Tháng tư 2017
  RSS
 5. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoà

  Đề tài thảo luận:
  22
  Bài viết:
  86
  Mới nhất: Di truyền liên kết với giới tính whitetigerbaekho, 17 Tháng bảy 2016
  RSS
 6. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  12
  Mới nhất: [sinh12]hỏi về mức phản ứng nhocbonmat96, 15 Tháng bảy 2012
  RSS
 7. Bài tập chương I và II

  Đề tài thảo luận:
  39
  Bài viết:
  247
  Mới nhất: bai tap ARN tranngocyen1999, 20 Tháng sáu 2015
  RSS