Đăng ký thành viên ĐƠN GIẢN với FB, Gmail, HM để có cơ hội nhận quà từ diễn đàn.

Hàm số y =ax^2

 1. Hàm số y = ax^2 ( a# 0 )

  Đề tài thảo luận:
  33
  Bài viết:
  110
  Mới nhất: Phương trình bậc hai một ẩn Neko Chan, 19 Tháng tư 2017
  RSS
 2. Đồ thị của hàm số y=ax^2 (a #0)

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  31
  Mới nhất: [Toán 9] Violympic vòng 15- Hàm số y=ax2 eye_smile, 10 Tháng ba 2015
  RSS
 3. Phương trình bậc hai một ẩn

  Đề tài thảo luận:
  37
  Bài viết:
  104
  Mới nhất: Toán 9 hệ thức vi ét Tú Tí Tỡn ( Vozer), 26 Tháng ba 2017
  RSS
 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

  Đề tài thảo luận:
  33
  Bài viết:
  117
  Mới nhất: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt toilatot, 26 Tháng tư 2017 lúc 20:45
  RSS