Đăng nhập diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Hàm số bậc nhất

 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: [Toán 9] nhimcon_online, 10 Tháng mười một 2014
  RSS
 2. Hàm số bậc nhất.

  Đề tài thảo luận:
  88
  Bài viết:
  239
  RSS
 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a#0)

  Đề tài thảo luận:
  34
  Bài viết:
  102
  Mới nhất: Toán yenhai2709, 1 Tháng tám 2016
  RSS
 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  79
  Mới nhất: Đồ thị hàm số bậc 1 Thiên Di, 19 Tháng ba 2017 lúc 22:27
  RSS
 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a#0)

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  17
  Mới nhất: nâng cao bitonruoi1, 29 Tháng mười 2015
  RSS