Đăng ký thành viên ĐƠN GIẢN với FB, Gmail, HM để có cơ hội nhận quà từ diễn đàn.

Hàm số bậc nhất

 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: [Toán 9] nhimcon_online, 10 Tháng mười một 2014
  RSS
 2. Hàm số bậc nhất.

  Đề tài thảo luận:
  88
  Bài viết:
  239
  RSS
 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a#0)

  Đề tài thảo luận:
  34
  Bài viết:
  102
  Mới nhất: Toán yenhai2709, 1 Tháng tám 2016
  RSS
 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  79
  Mới nhất: Đồ thị hàm số bậc 1 Thiên Di, 19 Tháng ba 2017
  RSS
 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a#0)

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  17
  Mới nhất: nâng cao bitonruoi1, 29 Tháng mười 2015
  RSS