Đăng ký thành viên ĐƠN GIẢN với FB, Gmail, HM để có cơ hội nhận quà từ diễn đàn.

Chuyển hoá vật chất và năng lượng

 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

  Đề tài thảo luận:
  43
  Bài viết:
  314
  RSS
 2. Vận chuyển các chất trong cây

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  310
  Mới nhất: [Sinh 11] Cơ chế hấp thụ nước của cây ludbs, 30 Tháng mười một 2013
  RSS
 3. Thoát hơi nước

  Đề tài thảo luận:
  35
  Bài viết:
  273
  Mới nhất: BÀi 7 báo cáo hardyboywwe, 19 Tháng tám 2014
  RSS
 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  62
  Mới nhất: [sinh 11] nguyên tố khoáng trong cây p3nh0ctapy3u, 3 Tháng chín 2012
  RSS
 5. Quang hợp ở thực vật

  Đề tài thảo luận:
  27
  Bài viết:
  123
  Mới nhất: phuong trinh quang hop ntson2012@gmail.com, 26 Tháng một 2016
  RSS
 6. Quang hợp ở các nhóm thực vật

  Đề tài thảo luận:
  34
  Bài viết:
  136
  Mới nhất: cần gấp sonsuboy, 1 Tháng chín 2015
  RSS
 7. Quang hợp và năng suất cây trồng

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  20
  Mới nhất: sinh học lớp 11 leduc22122001, 14 Tháng chín 2015
  RSS
 8. Hô hấp ở thực vật

  Đề tài thảo luận:
  17
  Bài viết:
  57
  Mới nhất: hô hấp của động vật jerry.2603, 24 Tháng một 2015
  RSS
 9. Tiêu hóa ở động vật

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  136
  RSS
 10. Hô hấp ở động vật

  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  119
  Mới nhất: vận dụng Hách Hồng Vân, 24 Tháng tư 2017
  RSS
 11. Tuần hoàn máu

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  88
  RSS
 12. Cân bằng nội môi

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  74
  Mới nhất: [Sinh 11] câu hỏi sbt(help me >.<) cherrynguyen_298, 7 Tháng chín 2014
  RSS
 13. Ôn tập chương I

  Đề tài thảo luận:
  170
  Bài viết:
  1,119
  Mới nhất: Đề cương sinh học lớp 11 cơ bản nganboby, 21 Tháng mười hai 2015
  RSS