Đăng nhập diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Chuyển hoá vật chất và năng lượng

 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

  Đề tài thảo luận:
  43
  Bài viết:
  314
  RSS
 2. Vận chuyển các chất trong cây

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  310
  Mới nhất: [Sinh 11] Cơ chế hấp thụ nước của cây ludbs, 30 Tháng mười một 2013
  RSS
 3. Thoát hơi nước

  Đề tài thảo luận:
  35
  Bài viết:
  273
  Mới nhất: BÀi 7 báo cáo hardyboywwe, 19 Tháng tám 2014
  RSS
 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  62
  Mới nhất: [sinh 11] nguyên tố khoáng trong cây p3nh0ctapy3u, 3 Tháng chín 2012
  RSS
 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

  Đề tài thảo luận:
  20
  Bài viết:
  99
  Mới nhất: [sinh 11] Quá trình khử nitrat hoangnguyenls, 8 Tháng hai 2015
  RSS
 6. Quang hợp ở thực vật

  Đề tài thảo luận:
  27
  Bài viết:
  123
  Mới nhất: phuong trinh quang hop ntson2012@gmail.com, 26 Tháng một 2016
  RSS
 7. Quang hợp ở các nhóm thực vật

  Đề tài thảo luận:
  34
  Bài viết:
  136
  Mới nhất: cần gấp sonsuboy, 1 Tháng chín 2015
  RSS
 8. Quang hợp và năng suất cây trồng

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  20
  Mới nhất: sinh học lớp 11 leduc22122001, 14 Tháng chín 2015
  RSS
 9. Hô hấp ở thực vật

  Đề tài thảo luận:
  17
  Bài viết:
  57
  Mới nhất: hô hấp của động vật jerry.2603, 24 Tháng một 2015
  RSS
 10. Tiêu hóa ở động vật

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  136
  RSS
 11. Hô hấp ở động vật

  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  109
  Mới nhất: [Sinh 11] Dòng máu trong các mạch sasani, 10 Tháng một 2014
  RSS
 12. Tuần hoàn máu

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  88
  RSS
 13. Cân bằng nội môi

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  74
  Mới nhất: [Sinh 11] câu hỏi sbt(help me >.<) cherrynguyen_298, 7 Tháng chín 2014
  RSS
 14. Ôn tập chương I

  Đề tài thảo luận:
  170
  Bài viết:
  1,119
  Mới nhất: Đề cương sinh học lớp 11 cơ bản nganboby, 21 Tháng mười hai 2015
  RSS