Đăng ký diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Chất khí

 1. Thuyết động học phân tử chất khí

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  13
  Mới nhất: Chất khí Trafalgar D Law, 20 Tháng tư 2017
  RSS
 2. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

  Đề tài thảo luận:
  45
  Bài viết:
  142
  RSS
 3. Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  36
  Mới nhất: Bài tập lý 10 Suparubio10a1, 19 Tháng tư 2017
  RSS
 4. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luậ

  Đề tài thảo luận:
  17
  Bài viết:
  42
  Mới nhất: vật lí 10. Kybangha_10, 11 Tháng ba 2017
  RSS
 5. Phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép

  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  51
  Mới nhất: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Hoa Tử Anh, 28 Tháng tư 2017 lúc 07:59
  RSS
 6. Bài tập về chất khí

  Đề tài thảo luận:
  35
  Bài viết:
  146
  Mới nhất: Đẳng quá trình Kybangha_10, 12 Tháng tư 2017
  RSS