Đăng ký diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Cảm ứng

 1. Hướng động

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  47
  Mới nhất: cơ chế hướng động thanhn2102@gmail.com, 30 Tháng mười một 2015
  RSS
 2. Ứng động

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: ứng động kyduyen20012001, 23 Tháng mười một 2014
  RSS
 3. Cảm ứng động vật

  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  94
  Mới nhất: [Sinh 11] Ứng động congan98, 15 Tháng mười một 2014
  RSS
 4. Điện thế nghỉ

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  12
  Mới nhất: tìm đáp án đúng....... sasani, 2 Tháng chín 2014
  RSS
 5. Truyền tin qua xináp

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  38
  RSS
 6. Tập tính của động vật

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  124
  RSS
 7. Ôn tập chương II

  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  136
  Mới nhất: ứng động jerry.2603, 4 Tháng ba 2015
  RSS