Đăng nhập diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Các định luật bảo toàn

 1. Định luật bảo toàn động lượng

  Đề tài thảo luận:
  95
  Bài viết:
  306
  Mới nhất: DL gay luxac, GT đẳng áp Kybangha_10, 23 Tháng ba 2017 lúc 22:28
  RSS
 2. Công và công suất

  Đề tài thảo luận:
  43
  Bài viết:
  132
  Mới nhất: đề thi lý 24 tuan hà nam lớp 10 toilatot, 21 Tháng ba 2017 lúc 16:09
  RSS
 3. Động năng. Định lí động năng

  Đề tài thảo luận:
  28
  Bài viết:
  68
  Mới nhất: Ném ngang với động năng naive_ichi, 27 Tháng hai 2017
  RSS
 4. Thế năng. Thế năng trọng trường

  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  37
  Mới nhất: 2 bài vật lý về hệ lò xo cơ bản vananh091120, 19 Tháng tư 2016
  RSS
 5. Thế năng đàn hồi

  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  54
  RSS
 6. Định luật bảo toàn cơ năng

  Đề tài thảo luận:
  58
  Bài viết:
  229
  Mới nhất: [Vật lý 10] Kybangha_10, 19 Tháng ba 2017 lúc 23:39
  RSS
 7. Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

  Đề tài thảo luận:
  19
  Bài viết:
  61
  Mới nhất: va chạm mềm ringcorona, 22 Tháng sáu 2014
  RSS
 8. Bài tập về các định luật bảo toàn

  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  66
  Mới nhất: [Vật lí 10] Bài tập nâng cao Kybangha_10, 23 Tháng ba 2017 lúc 00:09
  RSS