Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,658
  Bài viết:
  10,910
  Mới nhất: Điện li Toshiro Koyoshi, 3 Tháng mười hai 2019
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,414
  Bài viết:
  10,054
  Mới nhất: Bài tập về HNO3 phamthimai146, 9 Tháng mười hai 2019 lúc 10:45
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  531
  Bài viết:
  1,846
  Mới nhất: Vô cơ Toshiro Koyoshi, 8 Tháng mười hai 2019 lúc 20:01
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  794
  Bài viết:
  3,138
  Mới nhất: Tìm CTPT phamthimai146, 9 Tháng mười hai 2019 lúc 07:50
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  888
  Bài viết:
  3,218
  Mới nhất: Hidrocacbon hngminh03, 3 Tháng mười hai 2019
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,065
  Bài viết:
  3,527
  Mới nhất: Anken Dio Chemistry, 6 Tháng mười hai 2019 lúc 17:28
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  273
  Bài viết:
  1,111
  Mới nhất: HC thơm Tùng Lê, 23 Tháng mười một 2019
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1,059
  Bài viết:
  4,924
  Mới nhất: Hữu cơ Isla Chemistry, 17 Tháng mười một 2019
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  744
  Bài viết:
  2,979
  Mới nhất: điều chế Hạ xoăn, 23 Tháng tám 2019
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,974
  Bài viết:
  25,379
  Mới nhất: Kim loại tác dụng với HNO3 tạo ra 2 khí phamthimai146, 9 Tháng mười hai 2019 lúc 08:46
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS
-->