Sinh học lớp 9

 1. Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị

  Đề tài thảo luận:
  1,279
  Bài viết:
  5,172
  Mới nhất: Di truyền học Menđen, lai 2 cặp tính trạng Tam1902, 6 Tháng mười hai 2019 lúc 21:57
  RSS
 2. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  217
  Bài viết:
  871
  Mới nhất: ADN Kay-snvc, 1 Tháng mười hai 2019 lúc 22:10
  RSS
 3. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  76
  Bài viết:
  287
  Mới nhất: Nghiên cứu di truyền mbappe2k5, 6 Tháng mười hai 2019 lúc 19:10
  RSS
 4. Sinh vật và môi trường

  Đề tài thảo luận:
  256
  Bài viết:
  977
  Mới nhất: đột biến linn maii, 21 Tháng mười một 2019
  RSS
 5. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  1,784
  Bài viết:
  12,117
  Mới nhất: Ôn tập sinh 9 Tạ Thị Hồng Phúc, 6 Tháng mười hai 2019 lúc 18:59
  RSS
 6. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  4
  RSS
-->