Sinh học lớp 12

 1. Ôn thi tốt nghiệp THPT

  Cùng HọcThi với Hocmai.vn để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
  Đề tài thảo luận:
  180
  Bài viết:
  588
  Mới nhất: bài tập liên quan đến nguyên phân Nguyễn Khánh Ly1605, 13 Tháng mười một 2019
  RSS
 2. Cơ chế di truyền và biến dị

  Đề tài thảo luận:
  794
  Bài viết:
  4,131
  Mới nhất: có bao nhiêu kiểu gen đột biến nguyenvanquangdang@gmail.com, 11 Tháng mười hai 2019 lúc 22:38
  RSS
 3. Quy luật hiện tượng di truyền

  Đề tài thảo luận:
  519
  Bài viết:
  2,226
  Mới nhất: Bài tập di truyền sóc ham học, 8 Tháng mười hai 2019 lúc 17:23
  RSS
 4. Di truyền học quần thể

  Đề tài thảo luận:
  269
  Bài viết:
  1,202
  Mới nhất: Phả hệ Lữ Thanh Chỉnh, 14 Tháng mười hai 2019 lúc 10:30
  RSS
 5. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  59
  Bài viết:
  221
  Mới nhất: Bài tập ứng dụng đi truyền và chọn giống bé nương nương, 12 Tháng mười hai 2019 lúc 18:54
  RSS
 6. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

  Đề tài thảo luận:
  100
  Bài viết:
  664
  Mới nhất: Bằng chứng và cơ sở tiến hóa Vũ Linh Chii, 18 Tháng một 2019
  RSS
 7. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  99
  Bài viết:
  438
  Mới nhất: bài tập ADN yuper, 13 Tháng mười hai 2019 lúc 14:41
  RSS
 8. Sự phát triển sự sống trên Trái đất

  Đề tài thảo luận:
  33
  Bài viết:
  144
  Mới nhất: Sự phát sinh của loài người hip2608, 4 Tháng mười hai 2018
  RSS
 9. Cá thể và quần thể sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  35
  Bài viết:
  184
  Mới nhất: Ôn tập quần thể Ng.Klinh, 7 Tháng năm 2019
  RSS
 10. Quần xã sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  57
  Mới nhất: bài tập quần thể nguyenvanquangdang@gmail.com, 2 Tháng mười hai 2019
  RSS
 11. Hệ sinh thái-sinh quyển-môi trường

  Đề tài thảo luận:
  87
  Bài viết:
  290
  Mới nhất: Hệ sinh thái jehinguyen, 25 Tháng năm 2019
  RSS
 12. Kinh nghiệm và thi cử

  Đề tài thảo luận:
  75
  Bài viết:
  899
  Mới nhất: thi hsg thành phố thanhthaonguyen2001207@gmail.com, 24 Tháng chín 2018
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  2,062
  Bài viết:
  18,175
  Mới nhất: Môi trường N14 N15 bé nương nương, 14 Tháng mười hai 2019 lúc 12:27
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
-->