Đại số

 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba

  Đề tài thảo luận:
  4,004
  Bài viết:
  15,099
  Mới nhất: Điều kiện để [tex]\sqrt{x^{2}-2x}[/tex] có nghĩa mbappe2k5, 8 Tháng mười hai 2019 lúc 20:09
  RSS
 2. Hàm số bậc nhất

  Đề tài thảo luận:
  629
  Bài viết:
  1,989
  Mới nhất: Tìm tham số m Stupidly, 8 Tháng mười hai 2019 lúc 19:16
  RSS
 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

  Đề tài thảo luận:
  875
  Bài viết:
  3,156
  Mới nhất: Hệ phương trình mbappe2k5, 8 Tháng mười hai 2019 lúc 20:11
  RSS
 4. Hàm số y = ax^2

  Đề tài thảo luận:
  409
  Bài viết:
  1,291
  Mới nhất: Tìm hệ số góc mbappe2k5, 5 Tháng mười hai 2019 lúc 22:45
  RSS
 5. Tổng hợp Đại số

  Đề tài thảo luận:
  9,541
  Bài viết:
  34,094
  Mới nhất: Tổng hợp Nguyễn Bảo Thiên, 8 Tháng mười hai 2019 lúc 18:02
  RSS
-->