Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Viết lại câu

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ' bắt đầu bởi ninhxa_pro, 20 Tháng bảy 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 2,482

 1. ninhxa_pro

  ninhxa_pro Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Kiểm tra Anh 7

  I. Viết lại câu sao cho nghĩa không dổi
  1. My house is bigger than yours
  -> Your house...........................................
  2. How excellent the girl is!
  -> What...........................................
  3. Finding an apartment in a big city is not easy
  -> It is...............................
  4. We have a two-month summer vacation
  -> Our vacation lasts...........................................
  5. Vietnamese students have fewer vacations than American ones
  -> American students...........................................
  6. It takes me about tow hours each day to do my homework
  -> I spend...........................................
  7. Hoa is a hard student
  -> Hoa studies...........................................
  8. How high is the Big Ben Clock Tower
  -> What...........................................
  9. Mr.Thanh couldn't enjoy the meal because of the stomachache
  -> The stomachache prevent...........................................
  10. You shouldn't eat too much meat
  -> You 'd ...........................................
  II. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân
  1. It takes two hours to do my homework
  2. Vietnamese students work 77 hours a week
  3. This dictionary is 7 centimeters thick
  4. These encelopes and stamps are 5000 dong
  5. I'll come to see Lan when I have spare time
  III. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại
  1. A. wanted B. looked
  C.needed D. visited
  2. A. called B. phoned
  C. showed D. finshed
  3. A. knows B.lives
  C. stays D. meets
  4. A. arms B. legs
  C. heads D. chests
  5. A. watched B. passed
  C.used D. washed
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 20 Tháng bảy 2010
 2. dieulinh_a1

  dieulinh_a1 Guest


  Câu 1.
  B. looked phát âm /t/ các từ còn lại phát âm /id/

  Câu 2.
  D. finished phát âm /t/ các từ còn lại phát âm /d/
  Mấy câu còn lại tại chưa có đề nên mình chưa làm được. Hì.
   
 3. 40phamkinhvy

  40phamkinhvy Guest


  1. My house is bigger than yours
  -> Your house is smaller than my house
  2. How excellent the girl is!
  -> What an excelent girl !
  3. Finding an apartment in a big city is not easy
  -> It is difficult to finding an apartment in a big city
  4. We have a two-month summer vacation
  -> Our vacation lasts two months
  5. Vietnamese students have fewer vacations than American ones
  -> American students have more vacations than Vietnamese ones
  6. It takes me about two hours each day to do my homework
  -> I spend two hours each day doing my homework
  7. Hoa is a hard student
  -> Hoa studies hard
  8. How high is the Big Ben Clock Tower
  -> What is the Big Ben Clock Tower's hight
  9. Mr.Thanh couldn't enjoy the meal because of the stomachache
  -> The stomachache prevent Mr. Thanh from enjoy the meal
   
 4. olympuslord

  olympuslord Guest


 5. tranthuha93

  tranthuha93 Guest


  II. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân
  1. It takes two hours to do my homework
  \Rightarrowhow long does it take to..your homework?
  2. Vietnamese students work 77 hours a week
  \Rightarrowhow long do Vietnamese students work a week
  3. This dictionary is 7 centimeters thick
  \Rightarrowhow thick is This dictionary?
  4. These encelopes and stamps are 5000 dong
  \Rightarrowhow much are These encelopes and stamps ?
  5. I'll come to see Lan when I have spare time
  III. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại
  1. A. wanted B. looked
  C.neededD. visited
  2. A. called B. phoned
  C. showed D. finshed
  3. A. knows B.lives
  C. stays D. meets
  4. A. arms B. legs
  C. heads D. chests
  5. A. watched B. passed
  C.used D. washed


  10. You shouldn't eat too much meat
  -> You 'd .rather not eat..........
   

 6. I. Viết lại câu sao cho nghĩa không dổi
  1. My house is bigger than yours
  -> Your house smaller than my house
  2. How excellent the girl is!
  -> What an excellent girl!
  3. Finding an apartment in a big city is not easy
  -> It is not easy to find an apartment in a big city [ Cái này nên dùng not easy chớ ko nên dùng difficult, bởi vì ko dễ thì chưa chắc đã là khó]
  4. We have a two-month summer vacation
  -> Our vacation lasts tow months
  5. Vietnamese students have fewer vacations than American ones
  -> American students have more vacations than Vietnamese students
  6. It takes me about tow hours each day to do my homework
  -> I spend about tow hours each day doing my home work
  7. Hoa is a hard student
  -> Hoa studies hard
  8. How high is the Big Ben Clock Tower
  -> What is the height of the Big Ben Clock Tower
  9. Mr.Thanh couldn't enjoy the meal because of the stomachache
  -> The stomachache prevent Mr. Thanh from enjoy the meal
  10. You shouldn't eat too much meat
  -> You 'd better not eat too much meat