[Vật lí 8] bài tập về vận tốc

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi desertsun729, 3 Tháng một 2013.

Lượt xem: 2,457

 1. desertsun729

  desertsun729 Guest

  Hướng dẫn Cách gõ công thức Toán học, Vật lý, Hóa học forum mới


  trong các siêu thị có những thang cuốn để đưa khách đi. Một người, nếu đứng trên thang cuốn để nó đưa đi từ quầy này sang quầy khác thì mất thời gian là 3 phút. Nếu người ấy tự bước đi trên sàn nhà thì mát thời gian là 2 phút. Hỏi nếu người ấy bước đi đúng như vậy trên thang cuốn thì mất bao lâu để đi được quãng đường giữa 2 quầy( xét 2 trường hợp )
  a, người ấy chuyển động cùng chiêu thang cuôn
  b, người ấy chuyển động ngược chiều thang cuốn
   

 2. Gọi [tex]t_1[/tex] là thời gian thang máy đưa ng` đo đi, [tex] t_2 [/tex] là t/g ng đó đi trên mặt đất.
  Ta có :
  [tex] s_1 = s_2 \\ t_1v_1 = t_2v_2 \\ \Rightarrow 1,5v_1 = v_2 [/tex]
  a/
  Nếu ng đó bước cùng chiều với thang thì vận tốc của ng dó lúc này so vs mặt đất là:
  [tex] v= v_1 + v_2 = 1,5v_1 + v_1 = 2,5 v_1[/tex]
  Ta có:
  [tex] s_1 = s \\ t_1v_1 = 2,5v_1t \\ \Rightarrow t= 0,8' [/tex]
  b/
  Nếu ng đó bước ngược chiều thang thì vận tốc ng đó so vs mặt đất là:
  [tex] v' = v_2 - v_1 = 1,5v_1 - v_1 = 0,5 v_1[/tex]
  Ta có:
  [tex] s_1 = s' \\ t_1v_1 = 0,5v_1t' \\ \Rightarrow t' = 4' [/tex]
   

CHIA SẺ TRANG NÀY