Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để sử dụng nhiều chức năng hơn

[Vật lí 6] Tính thể tích, trọng lượng, khối lượng

Thảo luận trong 'Cơ học' bắt đầu bởi quanglong6, 20 Tháng mười một 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 19,720

 1. quanglong6

  quanglong6 Guest

  Sổ tay hướng dẫn sử dụng HMforum phiên bản mới


  Biết 10l cát có khối lượng 15 kg
  a) Tính khối lượng, thể tích của một tấn cát
  b) Tính trọng lượng của một đống cát có thể tích là $3m^3$


  Chú ý : cách đặt tên tiêu đề. Gõ tiếng Việt có dấu.
  P.s : Đã sửa! ><"
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2012

 2. Biết 10l cát có khối lượng 15 kg
  a) Tính thể tích của một tấn cát
  b) Tính trọng lượng của một đống cát có thể tích là $3 m^3$ [FONT=MathJax_Main]3
  [FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT]$

  [/FONT]
  Bài giải :
  a) Đổi $10l = 0,01 m^3$
  Khối lượng riêng của cát là :
  $D = m : V = 15 : 0,01 = 1500 (kg/ m^3$
  Thể tích c[SIZE=4]ủa m[SIZE=4]ột t[SIZE=4]ấn c[SIZE=4]át l[SIZE=4]à :
  [SIZE=4]$V = m : [SIZE=4]D = 1000 : 1500 = \frac[SIZE=4]{2}[SIZE=4]{3}[SIZE=4]([SIZE=4]kg/m^3)$
  [SIZE=4]b) [SIZE=4]Tr[SIZE=4]ọng l[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợng ri[SIZE=4]êng c[SIZE=4]ủa [SIZE=4]c[SIZE=4]át l[SIZE=4]à :
  [SIZE=4]$d = 10D = 10. 1500 = 15000 (N/m^[SIZE=4]3)$
  [SIZE=4]Tr[SIZE=4]ọng l[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợng c[SIZE=4]ủa m[SIZE=4]ột [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][FONT=Palatino Linotype][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Green]đống cát có thể tích là [/COLOR][COLOR=Green]$3 m^3$[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Green] l[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Green]à :
  [/COLOR][SIZE=4][COLOR=Green]P = d. V = 15000. 3 = [/COLOR][SIZE=4][COLOR=Green]45 000 (N)
  \Rightarrow[SIZE=4] K[SIZE=4]ết lu[SIZE=4]ận ...

  [SIZE=4][COLOR=DimGray]P.s : Nh[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ững b[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ài t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ập [/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]đ[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ơn gi[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ản th[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ế n[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ày b[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ạn n[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ên t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ự l[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]àm [/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]đ[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ể r[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]èn luy[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ện [/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]đ[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ầu [/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]óc v[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]à [/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ôn l[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ại ki[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ến th[/COLOR][SIZE=4][COLOR=DimGray]ức.
  [SIZE=4][SIZE=4]B[SIZE=4]ạn ch[SIZE=4]ỉ nen h[SIZE=4]ỏi nh[SIZE=4]ững [SIZE=4]câu[SIZE=4] h[SIZE=4]ỏi kh[SIZE=4]ó m[SIZE=4]à b[SIZE=4]ạ[SIZE=4]n[SIZE=4] [SIZE=4][SIZE=4]k[/SIZE]hô[/SIZE]n[/SIZE]g l[SIZE=4]àm[SIZE=4] [SIZE=4]đ[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợc th[SIZE=4]ôi.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]